Rygory / katalog przedmiotów


Zawartość poniższych załączników stanowią EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku FILOLOGIA POLSKA (studia stacjonarne i niestacjonarne): Zawartość poniższych załączników stanowią RYGORY obowiązujące w bieżącym roku akademickim - w ramach studiów dziennych: licencjackich oraz magisterskich uzupełniających. Zawartość poniższych załączników stanowi KATALOG PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA obowiązujący w ramach studiów dziennych: licencjackich oraz magisterskich uzupełniających.