Niezbędnik studenta


Drodzy studenci pierwszego roku filologii polskiej i sztuki pisania!

Właśnie dołączyliście do społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aby pomóc Wam zaadaptować się w nowym środowisku przygotowaliśmy dla Was krótki Niezbędnik Informacyjny. Pierwsze kroki:
  • Prosimy o rejestrowanie się na wybranych lektoratach. Logowanie odbywa się na stronach: www.lektoratywf.usos.us.edu.pl oraz www.ul.us.edu.pl Uwaga! Nieprzekraczalne terminy!
  • Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów stacjonarnych filologii polskiej odbędzie się – jak co roku – w trybie on-line. Szczegóły na spotkaniu organizacyjnym! Proszę pamiętać, iż szkolenie jest obowiązkowe, a jego ukończenie poświadcza wpis zaliczeniowy do indeksu.
  • Szkolenie BHP dla studentów studiów stacjonarnych filologii polskiej odbędzie się w trybie e-learningu. Rejestracja i procedura zaliczeniowa na platformie: http://el.us.edu.pl/upgow
  • Prosimy o zapisywanie się na ćwiczenia laboratoryjne z podstaw poetyki, wstępu do interpretacji tekstu, technologii informacyjnej, propedeutyki gramatyki języka polskiego (filologia polska). Proszę pamiętać, iż nie obowiązuje tu tradycyjny podział na „grupy dziekańskie” – tworzą się nowe zespoły ograniczone limitem osób. Studenci sztuki pisania zapisują się odrębnym trybem na zajęcia ze wstępu do interpretacji tekstu oraz z przedmiotu do wyboru. Logowanie do grup odbywa się pod adresem: http://www.usosweb.us.edu.pl/
Ważniejsze kontakty:

Katowice - Plac Sejmu Śląskiego 1
Dyrektor ds. Dydaktycznych (pokój nr 409)
Prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uniłowski

Opiekun pierwszego roku filologii polskiej:
dr Michał Kłosiński
michal.klosinski@us.edu.pl

Opiekun pierwszego roku sztuki pisania:
dr Grzegorz Olszański
grzegorz.olszański@us.edu.pl

Katowice – Plac Sejmu Śląskiego 1
Sekretariat Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (pokój nr 409)
tel. (032) 2009-409