Projekty badawcze


Projekty badawcze realizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej w ramach programów NCN i NPRH (finalizowane w ostatnim roku lub trwające)

Nr grantu 0001/FNiTP/H11/80/2011
Kierownik projektu prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat: Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Przyznana kwota: 150.000 PLN

Nr grantu 31H 12 0006 81
Kierownik: dr hab., prof. UŚ Ryszard Koziołek
Temat: Opracowanie, przekład na język angielski i publikacja książki: Ryszard Koziołek „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 (2010).
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Przyznana kwota: 66 649 PLN

Nr grantu: 0198/FNiTP/H31/80/2011
Kierownik dr Beata Nowacka
Temat: Włoski przekład książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka: „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008).
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Przyznana kwota: 37 400 PLN

Nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013
Kierownik: dr hab. Bożena Mazurek
Temat: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Przyznana kwota: 400 000 PLN
www.czytaniepoetow.us.edu.pl

Nr grantu 2013/08/A/HS2/00058
Kierownik: prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat: Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności
Nazwa konkursu: Maestro 4
Przyznana kwota: 1 850 000 PLN

Nr grantu 2011/01/B/HS2/06093
Kierownik: prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat Projekt krytyki somatycznej
Nazwa konkursu: Opus 1
Przyznana kwota: 125.000 PLN

Nr grantu: 0104/NPRH2/H11/81/2013
Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki
Temat: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Przyznana kwota: 250.000 PLN

Nr grantu UMO-2012/07/N/HS2/00656
Kierownik: mgr Ryszard Knapek
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Olejniczak
Temat: Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia
Nazwa konkursu: Preludium 4
Przyznana kwota: 77 950 PLN

Nr grantu: UMO-2011/01/N/HS2/02038
Kierownik: dr Michał Kłosiński
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat: Baudrillard – Teoria – Literatura. (Znaczenie myśli Jeana Baudrillarda dla współczesnego literaturoznawstwa)
Nazwa konkursu: Preludium 1
Przyznana kwota: 105.754,00 PLN

Nr grantu UMO-2013/08/S/HS2/00287
Kierownik: dr Barbara Kaszowska-Wandor
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat: Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń
Przyznana kwota: 414.600 PLN

Nr grantu 2012/05/D/HS2/03589
Kierownik: dr Paweł Tomczok
Temat: Ekonomia literatury
Nazwa konkursu: Sonata 3
Przyznana kwota: 462 750 PLN

Nr grantu: UMO-2012/05/N/HS2/02947
Kierownik: mgr Marta Baron
Opiekun grantu: dr hab., prof. UŚ Danuta Opacka-Walasek
Temat: Studium związków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata
Nazwa konkursu: Preludium 3
Przyznana kwota: 86 880 PLN

Nr grantu 2012/07/N/HS2/00966
Kierownik: mgr Katarzyna Szkaradnik
Opiekun naukowy: dr hab., prof. UŚ Ryszard Koziołek
Temat: Rozmowy z dniem wczorajszym a (od)tworzenie historii. Doświadczenie jednostki i świadomość historyczna w piśmiennictwie Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły
Nazwa konkursu: Preludium 4
Przyznana kwota: 69 900 PLN

Nr grantu: DI2013 003843 (PU-0214-002)
Kierownik projektu: Łukasz Milenkowicz
Opiekun naukowy: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek
Temat: Od neutralizacji do figuracji. Narratologia i semiotyka form utopijnych
Nazwa programu: Diamentowy grant
Czas realizacji: 2014-2017

Numer grantu: 3aH 15 0114 8
Kierownik projektu: dr hab. Beata Nowacka
Temat: Opracowanie autorskie, tłumaczenie na język francuski i publikacja
książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński.
Biografia pisarza” (Znak, 2008)
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; Moduł umiędzynarodowienie
Przyznana kwota: 85.174,00

Numer grantu: 3aH 15 0165 8
Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Dziadek
Temat: Umiędzynarodowienie monografii Adama Dziadka "Projekt krytyki
somatycznej" (Wydawnictwo IBL PAN, 2014)
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; Moduł umiędzynarodowienie
Przyznana kwota: 48.234,00