Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. OpackiegoDyrektor Instytutu                    prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski


Zastępcy Dyrektora:                 dr hab. prof. U¦ Maciej Tramer

                                                  dr hab. Grzegorz Olszański

                                                  dr hab. Anna Kałuża


I. Zakład Historii Literatury ¦redniowiecza i Renesansu
1. prof. zw. dr hab. Jan Malicki
2. prof. dr hab. Dariusz Rott
3. dr hab. Teresa Bana¶-Korniak
4. dr Jacek Kwosek
5. dr Beata Stuchlik Surowiak

II. Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Ksi±żki
1. prof. dr hab. Mariola Jarczyk
2. dr hab. Maria Barłowska
3. dr hab. prof. U¦ Bożena Mazurek
4. dr hab. prof. U¦ Anna Sitko
5. dr hab. Renata Ryba
6. dr Marzena Walińska

III. Zakład Historii Literatury O¶wiecenia i Romantyzmu
1. prof. zw. dr hab. Marek Piechota
2. prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna
3. prof. dr hab. Janusz Ryba
4. dr Lucyna Nawarecka
5. dr hab. Magdalena B±k
6. dr Maria Janoszka
IV. Zakład Historii Literatury Poromantycznej
1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński
2. prof. dr hab. Ryszard Koziołek
3. dr hab. Wacław Forajter
4. dr Tomasz Kali¶ciak
5. dr hab. Filip Mazurkiewicz
6. dr hab. Magdalena Piekara
7. dr Paweł Tomczok
8. dr Mikołaj Marcela
9. dr Katarzyna Szopa
V. Zakład Literatury Współczesnej
1. prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
2. prof. dr hab. Krystyna Kłosińska
3. prof. dr hab. Barbara Gutkowska
4. dr hab., prof. U¦ Elżbieta Dutka
5. prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek
6. prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski
7. dr hab. Anna Kałuża
8. dr hab. Paweł Majerski
9. dr hab. Zdzisław Marcinów
10. dr hab. Grażyna Maroszczuk
11. dr hab. Agnieszka Nęcka
12. dr hab. Dariusz Nowacki
13. dr hab. prof. U¦ Alina ¦wie¶ciak
14. dr Aleksandra Zasępa
15. dr hab. Beata Nowacka
16. dr Marek Piętka
17. dr hab. Miłosz Piotrowiak
18. dr hab. Marta Tomczok
19. dr Michał Kłosiński
20. dr Ewa Bartos
21. dr Agnieszka Tambor
VI. Zakład Teorii Literatury
1. prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki
2. prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak
3. dr hab., prof. U¦ Anna Szawerna-Dyrszka
4. dr hab., prof. U¦ Jan Piotrowiak
5. dr hab. prof. U¦ Joanna Dembińska-Pawelec
6. dr hab. Joanna Kisiel
7. dr hab. prof. U¦ Maciej Tramer
8. dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny
9. dr hab. Mariusz Jochemczyk
10. dr Magdalena Kokoszka
11. dr hab. Beata Mytych-Forajter
VII. Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji
1. prof. dr hab. Dariusz Pawelec
2. prof. dr hab. Adam Dziadek
3. dr hab., prof. U¦ Marek Pytasz
4. dr Monika Ładoń
5. dr hab. Grzegorz Olszański
6. dr hab. Wojciech ¦mieja
Pracownicy administracyjni:
1. mgr Grażyna Sendek
2. mgr Marzena Boniecka