PublikacjeRyszard Koziołek
Znakowanie trawy albo praktyki filologii.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011.

Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom literatury XX wieku takim, jak: Boy, Brzozowski, Konopnicka, Leśmian czy Tuwim. Autor przedstawia w nich nowe interpretacje starych utworów (m.in. „Katarynki”, „Naszej szkapy”, „W pustyni i w puszczy”, „A...B...C...”). Prezentując błyskotliwe i ciekawe pomysły interpretacyjne znanych dzieł, inspiruje czytelników do ponownego ich odkrycia. Szkice interpretacyjne przeplatają się w Znakowaniu trawy… z erudycyjnymi esejami o charakterze introspekcyjnym, w których autor diagnozuje i projektuje rolę badacza literatury i literaturoznawstwa na początku XXI wieku.