PublikacjeLucjan Wolanowski (1920–2006).
Wokół reportażu podróżniczego. T. 3. Studia – szkice – materiały.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Kolejny tom ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego serii został poświęcony znakomitemu podróżnikowi i reportażyście – Panu Lucjanowi Wolanowskiemu. Oprócz tekstów naukowych czy popularnonaukowych, poświęconych twórczości Lucjana Wolanowskiego, znalazły się tu reportaże (mające swój pierwodruk na łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”) autorstwa samego Wolanowskiego, a także wspomnienia przyjaciół i znajomych (nierzadko wybitnych osób), wywiady, listy, dedykacje i kalendarium poświęcone autorowi Westchnienia za Lapu-Lapu.