PublikacjeStefan Szymutko
Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański i Mariusz Jochemczyk.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.


Wszelkie teksty zawarte w publikacji Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone – artykuły, szkice, fragmenty, wywiady – nie zostały zamieszczone w żadnej z dotychczasowych czterech książek autorskich Stefana Szymutki. Stanowią one zatem (zarówno w swoim doborze, jak i opracowaniu) nowy, „premierowy”, zwarty układ edycyjny. Książkę otwiera blok tekstów poświęconych twórczości Teodora Parnickiego – najważniejszego dla Szymutki pisarza i myśliciela. W dalszej kolejności „zagospodarowane” zostały bogate domeny twórczej aktywności autora Nagrobka ciotki Cili – przestrzenie: poezji, teorii, silezjologii. Całość domyka blok prasowych wywiadów, a także fragmenty z toczonych debat i posłowie redaktorów tomu. Warto w tym miejscu dodać, iż – przygotowując książkę do druku – zrezygnowano z całościowych prezentacji licznego zbioru recenzji (z jednym wyjątkiem – omówienie dokonań Janusza Sławińskiego) oraz rozmaitych tekstów okolicznościowych.