PublikacjeMarian Kisiel
Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych.
Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego 2013.

Ruiny istnienia gromadz± artykuły o siedmiu poetach polskich XX wieku (Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz, Julian Przybo¶, Tadeusz Sułkowski, Wilhelm Szewczyk, Bogdan Czaykowski, Andrzej K. Wa¶kiewicz). Autor pokazuje ich historycznoliterackie miejsce, a interpretuj±c znane i mniej znane wiersze, odkrywa osobnicze piękno poezji ekspresjonistycznej, klasycystycznej, awangardowej i formulistycznej. Obecna w liryce twórców różnych generacji formuła „istnienia” pokazana została w egzystencjalnym i społecznym wymiarze. Podtytuł ksi±żki Szkice o poetach mniej obecnych wskazuje na słabiej rozpoznane lub zgoła pominięte przez krytykę fragmenty twórczo¶ci autorów o ustalonym prestiżu w polskiej literaturze przeszłego stulecia.