PublikacjeBeata Nowacka, Zygmunt Zi±tek
Literatura „non-fiction”. Czytanie Kapu¶cińskiego po Domosławskim.
Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego. Katowice 2013.

Ksi±zka jest zbiorkiem czterech artykułów, w których autorzy pierwszej biografii twórczej Ryszarda Kapu¶cińskiego podejmuj± polemikę z głównymi zarzutami postawionymi pisarzowi przez Artura Domosławskiego w ksi±żce Kapu¶ciński non-fiction, szeroko dyskutowanej w 2010 roku. W sposób rzeczowy i uargumentowany rozprawiaj± się z oskarżeniem o mitotwórstwo, kreowanie własnej legendy, konfabulacje, koniunkturalizm, wskazuj±c wybiórcze, tendencyjne stosowanie wiedzy o życiu autora, niezrozumienie reguł reportażu literackiego, manipulowanie tekstami i cytatami, liczne błędy faktograficzne i warsztatowe Domosławskiego. Ksi±zka dostarcza argumentów wszystkim, którym zależy na samodzielnym, nieuprzedzonym obcowaniu z tekstami Kapu¶cińskiego, może być pomocna zwłaszcza w kształtowaniu wła¶ciwego stosunku do nich w szkole czy na uniwersytecie.