PublikacjeRed. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka.
Na boku. T. 2. Pisarze teoretykami literatury?...
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Drugi tom publikacji skupiającej uwagę czytelnika na kwestiach sytuowanych „na boku” badawczych rozważań. Zbiór szkiców opartych na problemie obecności refleksji teoretycznej w tekstach literackich. Pytania o dwoistą rolę pisarza: literata i teoretyka, oraz o elementy spajające jego złożoną tożsamość stanowią punkt wyjścia artykułów przywołujących sylwetki znamienitych twórców: Leśmiana, Lieberta, Różewicza, Poświatowskiej, Wojaczka, Świetlickiego, Olszańskiego, Parnickiego, Lema oraz Kapuścińskiego.