PublikacjeZdzisława Mokranowska
Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

W książce zebrano dziesięć szkiców poświęconych wczesnej i późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Zarówno w młodzieńczych, nieco zapomnianych i rzadko analizowanych przez badaczy, jak i w dojrzałych utworach pisarza przewija się motyw młodości i starości, problematyka wspomnień, śmierci i przemijającego czasu. W prezentowanych tekstach analizie poddane zostały następujące utwory: Wieczór u Aldona, Zenobia. Palmura, Hilary, syn buchaltera, Księżyc wschodzi, Pejzaże sentymentalne, Mapa pogody, Ogrody, Sérénité. Poszczególne studia składają się na znaczeniową całość i współtworzą wewnętrznie powiązany zespół interpretacyjny, ukazujący estetyczne i znaczeniowe komplikacje prozy Iwaszkiewicza.