PublikacjeRed. Romuald Cudak.
Literatura polska w świecie. T. 3. Obecności.
Wydawnictwo Gnome. Uniwersytet Śląski. Katowice 2010.

Literatura nie istnieje inaczej jak wśród czytelników. Dlatego też za jeden z najistotniejszych obszarów badań nad literaturą należałoby uznać jej recepcję. Wydaje się również, że pozostawanie w kręgu „regionalnej”, krajowej recepcji literatury jest faktycznie zubożonym pisaniem jej historii. Z ontycznego punktu widzenia nie ma literatury krajowej, czy narodowej – każda jest, przynajmniej in potentia, uniwersalna i światowa. Materiały pomieszczone w tomie to pokłosie konferencji organizowanej przez Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej z cyklu „Literatura polska w świecie”. Konferencja odbyła się w dn. 8-10 czerwca 2009 roku w Cieszynie. Była to trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona recepcji literatury polskiej za granicą. Jej tematem stał się problem obecności rozumianej jako: obecność literatury polskiej w literaturach innych kręgów kulturowych (korespondencje, związki, wpływy), obecność literatury polskiej w lekturach znawców (interpretacje tekstów literackich), obecność literatury polskiej w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych (historie literatury polskiej pisane przez polonistów zagranicznych i tworzone dla odbiorców zagranicznych; literatura polska w podręcznikach i programach w szkołach średnich i uniwersytetach). Tom zawiera 35 rozpraw badaczy z Uniwersytetu Śląskiego i uczelni polskich oraz polonistów zagranicznych (Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Korea Południowa, Łotwa, Macedonia, Norwegia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy).