PublikacjeKrzysztof Uniłowski
„HISTORIA FANTASTYKA NOWOCZESNOŚĆ"


Krzysztof Uniłowski – ur. w 1967 roku, krytyk literacki, pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Współredaguje kwartalnik „FA-art” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Zajmuje się przemianami nowoczesnej i ponowoczesnej kultury literackiej. Dotychczas opublikował trzy tomy rozpraw oraz trzy książki krytyczne. Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego (1998) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010). Mieszka w Katowicach.

Tematem książki są sposoby wykorzystania historii oraz fantastyki w literaturze XX i XXI wieku dla krytycznego przemyślenia problemów nowoczesności. Autor proponuje trzynaście studiów interpretacyjnych, opisujących skomplikowaną grę konwencji literackich oraz dyskursów ideowych. Pisze o utworach, które podziwia, ale też o tych, które go bawią lub… drażnią – zawsze jednak chodzi o lektury, które okazały się ważne w czytelniczej biografii.