PublikacjePod red. Jana Jakóbczyka [i innych].
Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

Prezentowana książka to wyraz szacunku i wdzięczności, którą znanemu i cenionemu badaczowi literatury – Jerzemu Paszkowi postanowili zadedykować jego współpracownicy i przyjaciele. Alfabet Paszka... jest zbiorem istotnych studiów i szkiców historycznoliterackich, które zostały zebrane i ułożone w porządku zdeterminowanym zainteresowaniami Jubilata. I tak, pierwsza część została zatytułowana Berent, część druga – Stylistyka (i okolice), część trzecia – Żeromski. Tytuł, temat, motywy obecne na okładce nawiązują do zainteresowań i pasji Jerzego Paszka, pośród których scrabble zajmują poczesne miejsce.