Struktura organizacyjnadr hab. Wojciech Śmieja
Adres e-mail: wojsmi@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Funkcje symbolu, dialogu, narracji i muzyki w homoseksualnych tekstach Jarosława Iwaszkiewicza (2001)
Doktorat
Polska literatura homoseksualna po 1980 roku (2006)


Najważniejsze publikacje:

Monografie

 • Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Universitas 2010.
Artykuły naukowe:
 • Była, jest, będzie? Polska literatura homoseksualna i gejowska. Próba zarysu”, „Pogranicza, nr 1 2005, s. 31 – 42.
 • Dandys – poeta doctus. Ćwierć wieku pisarstwa Grzegorza Musiała”, „Pogranicza” nr 3/2003, s.60 – 71.
 • Dlaczego pana powieść nie jest homoseksualna? Zmowa mężczyzn J. Iwaszkiewicza – próba lektury”, Wydawnictwo UŚ, zbiór artykułów pod red. M. Kisiela i Z. Maroszczuk , Katowice 2005, s. 12 – 38.
 • Kanon i kanony czyli jak rozumieć pojęcie literatura homoseksualna”, „Teksty drugie” nr. 1/2, 2008, s. 96 – 116.
 • Mit i muzyka w funkcji ekspresji niewypowiadalnego pożądania. O Psyche Jarosława Iwaszkiewicza”, „Pamiętnik Literacki” z. 1, 2006, s. 102 - 128.
 • Gide Andre, „Korydon. Dialog pierwszy.” przeł. W. Śmieja, „HA!art” nr 19 (1/2005), s. 113 – 119, przekład z jęz. fr.
 • Boy i homoseksualim. Literatura, prawo i ten przeklęty homoerota we własnej osobie”, , „Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 64 – 75.
 • Wojna polsko-pedalska pod flagą tęczową czyli dylematy bohaterów polskiej homoliteratury”, „Opcje” nr 4/2008, s. 18 – 24.
 • Sartre. Homoseksualność i filozofia egzystencji – wybrane problemy”, „Studia Kulturowe” nr 1, 2010, s. 59 – 76.
 • Przeciw konstrukcjonistom. Teoria queer i jej krytycy”, , ”Przestrzenie Teorii” 13/2010, s. 223 – 244.
 • Granice idylli. Obraz społecznego i kulturowego usytuowania płci w cyklu Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza”, „Pamiętnik Literacki”, 1/2010, s. 125 – 142.
 • Skandal homoseksualny i polska opinia publiczna – sprawa Eulenburga na łamach wybranych tytułów prasy polskiej”, „Teksty Drugie”, nr 5, 2013, s. 311 – 329.
 • Sprawa Oskara Wilde’a – skandal homoseksualny w oczach polskiej publicystyki”, w: „Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Tom 1.”, red. B. Płonka – Syroka i in., Wrocław 2013, s. 233–249.
 • Historie (homo)seksualności. Od studiów gejowsko-lesbijskich do teorii queer”, artykuł przyjęty do druku, „Przegląd Historyczny”, s. 129 – 150.
 • Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918 – 1939 na wybranych przykładach”, „Teksty Drugie” nr 4/ 2011, s. 28 – 48.
 • Queer studies à la français. Didier Eribon i użytek z teorii”, w: „Strategie queer. Od teorii do praktyki”, red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska, Warszawa 2012, s. 78 – 93.
 • ;Lęk przestrzeni, przestrzenie wolności. Topografia nienormatywnego pożądania w polskiej literaturze współczesnej”, „Kultura Współczesna” nr 4/2012, s. 165 – 176.
 • Topografia pożądania – konstruowanie przestrzeni wokoł homoseksualnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Breza, Gombrowicz”), „Pamiętnik Literacki” nr 4, 2012, s. 83 – 100.
 • Poza kategoriami. Nienormatywna erotyka w liryce Krzysztofa Boczkowskiego.”, „Pamiętnik Literacki” (przyjęty do druku, „Pamiętnik Liteacki”)
 • Ucieczka od heteronormatywności – górskie pejzaże pożądania”, w: „Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi”, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała 2013, s. 46 – 60.
 • ...psychologia ludzka łączy się z siłami nadprzyrodzonymi... – erotyzacja relacji męsko-męskich w prozie Michała Choromańskiego między fabularnym wabikiem a próbą psychologizacji”, w: „Literatura popularna T. 1. Dyskursy wielorakie”, red. E. Bartos, M. Tomczok (Cuber) (w druku)
 • Queerowanie Freuda, queerowanie Lacana? O queerowo-psychoanalitycznych użytkach i nieużytkach”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, 2013 nr 1 (3), s. 115–128.
 • Kawałek tortu Fedora. Męskocentryczna wyobraĽnia Jerzego Andrzejewskiego – rekonesans badawczy”, (artykuł przyjęty do druku – „Teksty Drugie”)
Udział w grantach badawczych:
 • Grant NCN Maestro 4: „Męskość w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku” (nr 2013/08/A/HS2/00058)
Nagrody i wyróżnienia:
 • 2009 – stypendysta w dziedzinie kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach