Struktura organizacyjnaDr Marzena Walińska
Pokój: 417; tel. (32) 2009403
Adres e-mail: marzena.walinska@tlen.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
“Lyricorum libellus” i „Pieśni ksiąg dwoje” – analizy i propozycje, 1997
Doktorat
Mitologia w sielance staropolskiej, 2002


Najważniejsze publikacje:

 • Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych, Katowice 2003
 • Rej i mitologia. W: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Rd. J. Sokolski, M. Cieński i A. Kochan, Wrocław 2007.
 • Słodki i okrutny. Wizerunek Kupidyna w literaturze staropolskiej. Katowice 2008.
 • Kupidyn i Śmierć, czyli o pewnej niezwykłej przygodzie antycznego bożka w poezji staropolskiej opisanej W: Sarmackie theatrum. T. 4: Studia historycznoliterackie. Red. R. Ocieczek i M. Jarczykowa. Katowice 2010.
 • Marzena Walińska, Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologią”. „Napis” 2011. Seria XVII: „Jawne i ukryte w literaturze i kulturze”.
 • Kilka uwag o staropolskim liście poetyckim. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T.3: Stulecia XV-XIX. Perspektywa historycznoliteracka. Red. P. Borek, M. Olma. Collegium Columbinum. Kraków 2013.
 • Metamorfozy, Mitologiczne wizualizacje czasu, Rany miłosne, Śpiew pasterski i in.. [Hasła w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Red. W. Bolecki. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2010-2014. Witryna internetowa: http://sensualnosc.ibl.waw.pl.
Tomy redagowane:
 • Sarmackie theatrum. T.3: Studia historycznoliterackie. Red. Renarda Ocieczek i Marzena Walińska. Katowice 2005.
 • Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami. Red. Maria Barłowska i Marzena Walińska. Katowice 2012.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • realizacja grantu promotorskiego KBN Sielanka polska XVI i XVII wieku wobec tradycji mitologicznej (kierownik: prof. dr hab. Renarda Ocieczek, 2000–2001).
 • udział w grancie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki Nr NCBiR N R17 0005 06/2010 (2010-2014).
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach - członek
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda indywidualna III st. JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2005)