Struktura organizacyjnadr Beata Stuchlik-Surowiak
Pokój: 417; tel. (32) 2009417
Adres e-mail: beatis@poczta.fm

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Postać królowej Jadwigi w świetle XIV-wiecznych zabytków kultury; 1998
Doktorat
Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina; 2005


Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie:

 • Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina, Katowice 2007, ss. 234.
 • Od Długosza do Internetu. Rzecz o królowej Jadwidze, Kraków 2013, ss. 146.
Wybrane artykuły:
 • „Jeden w małżeństwie gniewliwy, a drugi pijany”. Wizerunek małżeństwa i małżonków w kazaniach Piotra Skargi, [w:] Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku i kulturze, red. K. Biel. M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2013, s. 87-107.
 • „Dirty dancing” sprzed wieków. Motyw tańca w tekstach śląskich kaznodziejów protestanckich z XVII-XVIII stulecia, [w:] Staropolskie teksty i konteksty, t. 7, Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem, red. J. Malicki, T. Banaś-Korniak, Katowice 2013, s. 11-24.
 • Kogo naprawdę kochała królowa Jadwiga? O skandalu w średniowiecznej Polsce, [w:] Tabu-Trend-Transgresja, t.1, Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, s. 55-64.
 • Stalmach Paweł [biogram], [w:] Słownik Pisarzy Śląskich, t. 4, red. J. Lyszczyna, D. Rott, Katowice 2013, s. 92-99.
 • Michejda Karol [biogram], [w:] Słownik Pisarzy Śląskich, t. 4, red. J. Lyszczyna, D. Rott, Katowice 2013, s. 56-59.
 • Sarmatyzm-dzieje jednego pojęcia, „Perspektywy Kultury” 2012, nr 6, s. 21-38.
 • Historia, publicystyka, poezja. Dwa portrety Iwana GroĽnego, [w:] Antonio Possevino SJ. Życie i dzieło na tle epoki, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2012, s. 139-154.
 • „Prawdziwe i gruntowne Nowiny” czyli pierwsze próby kreowania wizerunku medialnego, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1(48), s. 147-155.
 • Uroda, namiętność, racja stanu, bogactwo, pracowitość czy cnota – czyli o poszukiwaniu idealnej małżonki w epitalamiach staropolskich, „Litteraria Copernicana” 2012, nr 1(9), s. 47-57.
 • Śladami Samuela Ludwika Zasadiusa czyli spacer po dawnym i współczesnym Cieszynie, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, red. K. Kossakowska-Jarosz, przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011, s. 293-305.
 • Poseł krotochwilny Mac Lac” – spóĽnione echo sowizdrzalskiej muzy czy przewrotny figiel weselnego gościa?, [w:] Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki, red. D. Rott, P. Wilczek, przy współudziale B. Stuchlik-Surowiak, Katowice 2011, s. 274-283.
 • Sylwetka Samuela Ludwika Zasadiusa na tle środowiska religijno-kulturalnego XVIII-wiecznego Cieszyna, [w:] Śląska Republika Uczonych, t. 4, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2010, s. 202-215.
 • Twórczość Jerzego Bocka na tle kluczborsko-byczyńskiego środowiska kulturalnego w XVII wieku, [w:] Śląska Republika Uczonych, t. 3, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2008, s. 295-307.
Współredakcja i współautorstwo:
 • Nowy leksykon szkolny, red. D. Rott, Warszawa 2005.
 • Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki, red. D. Rott, P. Wilczek, przy współudziale B. Stuchlik-Surowiak, Katowice 2011.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN (o. w Katowicach)