Struktura organizacyjnaProf. dr hab. Janusz Ryba
Pokój: 405; tel. (32) 2009405
Adres e-mail: jn.ryba@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Jana Potockiego tetralogia o szczęściu, 1977.
Doktorat
Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, 1988.
Habilitacja
Maskarady oświeconych, 2000.
Profesura UŚ
W kręgu oświeceniowej parodii, 2005.
Profesura
Oświeceniowe tutti frutti. Konwersacja – maskarady – literatura, 2011.


Najważniejsze publikacje:

 • Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, Wrocław 1993.
 • Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe, Katowice 1994.
 • Maskarady oświeconych, Katowice 1998.
 • Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe II, Katowice 2002.
 • W kręgu oświeceniowej parodii, Katowice 2005.
 • Oświeceniowe tutti frutti. Konwersacja – maskarady – literatura, Katowice 2009.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 • Komisja Historycznoliteracka PAN. Oddział w Katowicach
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda III stopnia JM Rektora (1988)
 • Nagroda II stopnia JM Rektora (1992)
 • Nagroda II stopnia JM Rektora (2001)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006)
 • Nagroda I stopnia JM Rektora (2012)
 • Wyróżnienie w Trzecim Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższej średniej z ankiet studenckich w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego