Struktura organizacyjnadr hab. Miłosz Piotrowiak
Pokój: 421; tel. (32) 2009421
Adres e-mail: miloszpiotrowiak@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
Wybrane problemy liryki Jerzego Kamila Weintrauba, 2006


Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł? Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba. Katowice 2009, s 300.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie. Katowice 2009, s. 121. [współautorzy: M. Jochemczyk, M. Tramer].
 • Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane. Katowice 2013, s. 200.
Redakcje naukowe
 • Broniewski. Pod red. M. Jochemczyka, S. Kędzierskiego, M. Piotrowiaka, M. Tramera. Katowice 2009, s. 277.
 • Podwójny agent. Portrety Kafki. Pod red. M. Jochemczyka, Z. Kadłubka, M. Piotrowiaka. Katowice 2012, s. 202.
 • Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Pod red. M. Jochemczyka i M. Piotrowiaka. Katowice 2013, s. 374.
Artykuły
 • Ekscentryzm programowy. Historycznoliterackie konteksty „Kuchni mojej matki” Lucjana Szenwalda. W: Literatura polska. Studia i szkice. Pod red. I Opackiego i M. Pytasza. Katowice 2004, s. 65–87.
 • Chłopięce igrzysko. Mikrohistorie wojenne w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Skala mikro w badaniach literackich. Pod red. A. Nawareckiego i M. Bogdanowskiej. Katowice 2005, s. 81 – 115.
 • Zima i egzystencja. Romantyczne tropy w korpusie tekstów zimowych Jerzego Kamila Weintrauba. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Pod red. A Dziadka i J Dembińskiej-Pawelec. Katowice 2006.
 • Sgraffito „co śmierć wyrzeźbia”. Sztuka reliefowa w liryce Jerzego Kamila Weintrauba [W:] Zamieranie. Interpretacje. Pod red. D. Pawelca i G. Olszańskiego. Katowice 2007, s. 30-67.
 • Pod pręgierzem pogardy. [Non omnis moriar] Zuzanny Ginczanki. W: Intymność wyrażona (II). Pod red. M. Tramera i A. Nęckiej. Katowice 2007.
 • Czarne drzewa. Wokół „Dębów” Zbigniewa Herberta. W: „Postscriptum Polonistyczne” 2008. nr 2, s. 233-241.
 • „Jako w niebie / tak i w obejściu”. „Pantareja” Jerzego Ficowskiego. „Świat i Słowo” 2008 nr 2, s. 65-77.
 • Larum czy monotonia? „Ostatnie słowa” Zbigniewa Herberta. W: Zamieranie. T. 2. Pod. red. D. Pawelca i G. Olszańskiego. Katowice 2008, s. 121-32.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN - Oddział w Katowicach