Struktura organizacyjnadr hab. Grzegorz Olszański


Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Śmierć Udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, s. 204.
 • Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców. Instytut Mikołowski. Mikołów 2012, s. 179.
 • Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 328.
Redakcje:
 • Zamieranie. Interpretacje. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2007, s. 203.
 • Zamieranie. Lektury. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2008, s. 179.
 • Zamieranie. Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2011, s. 167.
 • Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2014, s. 274.
 • Zamieranie gatunku. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015, s. 251.
Edycja krytyczna:
 • Stefan Szymutko: Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Red. M. Jochemczyk, G. Olszański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 277.
Artykuły [wybór]:
 • Fragmenty dyskursu mortalnego. W: Nic nie jest pewne. O Twórczości Ewy Lipskiej. Red. A. Morawiec, B. Wolska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Łódź 2005, s. 123–135.
 • Śmierć Ewy Lipskiej. „Polonistyka” 2005, nr 10, s.612–617.
 • Lekcje z ciemności. „Literatura na Świecie” 2008, nr 9–10, s. 325–335.
 • Wojny Światów. Rzecz o sporze międzypokoleniowym we współczesnej poezji polskiej. W: Egzystencjalne doświadczenie starości. Red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008, s. 207–219.
 • Pióro Sosnowskiego i aparat Atkinsa. Rzecz o poezji i fotografii. W: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Poznań 2010, s. 146–157.
 • Taka sama w środku. O tomie „Jestem baba” Anny Świrszczyńskiej. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011, s. 309–327.
 • Trup, który mówi. W: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Poznań 2012, s. 64–82.
 • Piękny i bestia. Rzecz o śladach, jakie Niewidzialna Ręka Rynku pozostawiła na wizerunku Pisarza. W: Potwory. Hybrydy. Mutanty. Red. R. Koziołek, M. Marcela, O. Knapek, J. Soćko. Wydawnictwo FA-art. Katowice 2012, s. 347–361.
 • Apelacja (wokół „Wyroku” Franza Kafki). W: „Literatura na Świecie” 2012, nr 7–8, s. 17–77.
 • Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy. „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 1, s. 135–164.
 • U-chodzenie. Rzecz o jednej z figur dyskursu geriatrycznego. W: Góry i wędrowanie. Red. J. Pacuła. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2014, s. 177–184.
 • Tłuszcz. O jednej z figur dyskursu geriatrycznego. W: Romans z wierszem. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, Poznań 2015.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • grant MNiSW nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38 Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku”, kierownik grantu dr hab. Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski)
 • grant NPRH 0104/NPRH2/H11/81/2013. „Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć. Kierownik projektu: prof. dr hab. A. Nawarecki (Uniwersytet Śląski).
 • grant NPRH 11 H 12024581, kierownik prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sprawowane funkcje:
 • Członek redakcji półrocznika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego „Śląskie Studia Polonistyczne”
 • Szef działu muzyki kwartalnika „Opcje”
Przynależność do towarzystw naukowych, organizacji:
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN, oddział Katowice
Wyróżnienia i nagrody:
 • I X 2002 – stypendium tygodnika „Polityki” w ramach akcji adresowanej do młodych naukowców „Zostańcie z nami!”
 • 1 VI 2007 – Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury.
 • 1 X 2007 – Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą (nagroda przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego).
 • 1 X 2013 – Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą (nagroda przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego).
 • V 2013 – Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury (jego efektem było przygotowanie publikacji pism rozproszonych Stefana Szymutki oraz wydanie tomu poetyckiego Starzy nieznajomi, który znalazł się w finałowej siódemce Nagrody Poetyckiej Silesius.