Struktura organizacyjnaProf. dr hab. Józef Karol Olejniczak
Pokój: 413; tel. (32) 200913
Adres e-mail: olej2@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
W labiryncie siebie. O „Dzienniku” Witolda Gombrowicza, 1983
Doktorat
Motywy arkadyjskie w twórczo¶ci Stanisława Vincenza, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina i Czesława Miłosza, 1992
Habilitacja
W-Tajemniczanie. Aleksander Wat, 2000
Tytuł Profesora
„Kłamstwo nieprzerwane nas dr±ży…” Cztery szkice o Witoldzie Gombrowiczu, 2004


Najważniejsze publikacje:

 • Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz, „Oficyna Literacka”, Kraków 1992;
 • Emigracje. Studia. Szkice. Sylwetki, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 1999;
 • W–Tajemniczanie. Aleksander Wat, Wyd. U¦, Katowice 1999;
 • „Kłamstwo nieprzerwane nas dr±ży” Cztery szkice o Gombrowiczu, Wyd. U¦, Katowice 2003;
 • Czytaj±c Miłosza, „¦l±sk”, Katowice 1997, wyd. II 2011;
 • Powroty w ¶mierć, Wyd. U¦, Katowice 2009;
 • Czesław Miłosz. Autobiografia. Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013;
 • Literatura emigracyjna 1939-1989, t. 1. Red. J. Garliński, Z. Jagodziński, J. Olejniczak, I. Opacki, M. Pytasz, „¦l±sk”, Katowice 1993; t. 2 – 1996;
 • Po Dantem, GCK, Katowice 1996 (redakcja, wprowadzenie do dyskusji, oprac. dyskusji);
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… Red. J. Olejniczak i M. Bogdanowska, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2007;
 • Staro¶ć, raz jeszcze… Red. J. Olejniczak i S. Zaj±c, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2007;
 • Ciało Granice Kanon. Studia. Red. J. Olejniczak i M. Rygielska, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2008;
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… tom 2. Red. J. Olejniczak i A. Szawerna-Dyrszka, Wyd. U¦, Katowice 2010;
 • Na boku. Pisarze teoretykami literatury. T. 3. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka, R. Knapek, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2012;
 • Polityczno¶ć literatury. Polityczno¶ć literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu. Red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 2012;
 • Teoria nad–interpretacj±? Red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok, FA-Art U¦, Katowice 2012.
Przynależno¶ć do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – członek oddziału katowickiego;
 • PAN – przewodnicz±cy Komisji Historycznoliterackiej katowickiego oddziału PAN.
Sprawowane funkcje:
 • Prodziekan Wydziału Filologicznego U¦ ds. Kształcenia (2002-2008);
 • Przewodnicz±cy Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2006-2008);
 • Kierownik Zakładu Teorii Literatury (2008-2009).
Nagrody i wyróżnienia:
 • Dwukrotnie nagroda JM Rektora U¦ I stopnia za działalno¶ć naukow± i organizacyjn±;
 • Pięciokrotnie nagroda JM Rektora U¦ II stopnia za działalno¶ć naukow±;
 • Pięciokrotnie nagroda JM Rektora U¦ III stopnia za działalno¶ć naukow±;
 • Nagroda JM Rektora U¦ za humanistyczn± rozprawę doktorsk± roku;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • Br±zowy Krzyż Zasługi;
 • Złota odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu ¦l±skiego”.