Struktura organizacyjnadr Lucyna Nawarecka
Pokój: 405;tel. (32) 2009 405
Adres e-mail: lucynanawarecka@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Wacław Juliusza Słowackiego. Epigonizm czy nowatorstwo? 1980
Doktorat
Mistyczny sens mitu w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego. 2006


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Mistyczny sens mitu w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. Katowice 2010.
Artykuły
 • „Jaszczur ze skrzydłem u nogi”. O „Wacławie” Juliusza Słowackiego. W: Studia o twórczości Słowackiego. Red. I. Opacki. Katowice 1982.
 • Ikona świata. O materii przemienionej w „Królu-Duchu”. W: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Red. M. Kalinowska i B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2003.
 • Granica świata i świat jako granica. W: Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja. Red. S. Zabierowski i L. Zwierzyński. Katowice 2004.
 • Miasto w twórczości Juliusza Słowackiego. „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 2(4).
 • Bigos romantyczno-postmodernistyczny. O przedmowach Tytusa Szczeniowskiego. W: Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. J. Lyszczyna i M. Bąk. Katowice 2010.
 • Piękno świętości. W: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Red. J. Ławski, K. Korotkich, G. Kowalski. Białystok 2012.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Katowicki Oddział Komisji Historycznoliterackiej PAN
 • Oddział Śląski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Sprawowane funkcje:
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Literatura wieku XIX” w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku w latach 2009 – 2013.
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (2011).