Struktura organizacyjnadr Mikołaj Marcela
Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Nie-ziemska podróż. Rzecz o „Soli ziemi” Józefa Wittlina, 2009 (filologia polska). Zombie: Powrót potwora. Próba filozoficznej analizy zjawiska, 2010 (filozofia).
Doktorat
Monstruarium późnonowoczesne, 2013.


Najważniejsze publikacje:

 • Homofobia, czyli wszystko zostaje w rodzinie, „Teksty Drugie”, (2013), nr 1.
 • Potwór Nie-my. Rzecz (o) Zombie, „Świat i Słowo” (2012), nr 1.
 • Michael Jackson i inni metysi: pop a ewolucja, „Świat i Słowo” (2010), nr 1.
 • Zmierzch wampira?, “Kultura Popularna” (2012), nr 1.
 • Dracula: Wampir-żyd-kapitalista?, "FA-art" (2013), nr 3.
 • Widma i media, “FA-art” (2012), nr 4.
 • Any-Thing (that) Goes. Rzecz o zachwaszczaniu, wirusach i nad-użyciach (doktora House’a) [w:] Teoria nad-interpretacją? Pod red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok, Katowice 2012;
 • Zombie [w:] K. Śmiałkowski, Wampir. Leksykon, Bielsko-Biała 2010.
 • Śmierć nadejdzie jutro [w:] K. Śmiałkowski, Bond. Leksykon, Bielsko-Biała 2009.
Redakcja naukowa:
 • Potwory-Hybrydy-Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury. Pod red. R. Koziołka, M. Marceli, O. Knapek, J. Soćko. Katowice 2013.
Nagrody i wyróżnienia:
 • Trzecie miejsce w XIV Konkursie im. Krzysztofa Mętraka (2010).
 • Finalista IX Edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego (2010).