Struktura organizacyjnaDr Jacek Kwosek
Pokój: 407; tel. (32) 2009407
Adres e-mail: kwoss1@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Próba przedstawienia niektórych związków między kreacjonizmem, emanacjonizmem i panteizmem w teofilozofii europejskiej 1997
Doktorat
Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi 2008


Najważniejsze publikacje:

Książki:

  • Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera (z Agnieszką Budzyńską-Dacą). Warszawa 2009
  • Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi. Katowice 2013
Wybrane artykuły:
  • Zakres znaczeniowy terminu „miłosierdzie” na przykładzie wybranych kazań ks. Piotra Skargi. W: Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o duchowości, patriotyzmie i wychowaniu. Red. naukowa Iwona Nowakowska-Kempna, Marzena Chrost. Kraków 2012
  • Scholastyczne inspiracje „De acuto et arguto” Macieja Kaziemierza Sarbiewskiego. W: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej. Pod red. Magdaleny Kuran, Katarzyny Kaczor-Scheitler i Michała Kurana, przy współpr. Dawida Szymczaka. Łódź 2013 s. 244-250.
  • Solus christianus poeta w ujęciu Macieja Kaziemierza Sarbiewskiego a platońska krytyka poezji. W: Staropolskie teksty i konteksty. t. 7. Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Pod red. Jana Malickiego i Teresy Banaś-Korniak. Katowice 2013 s. 43-55
  • Wizja bohatera doskonałego w „De perfecta poesi” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W: Staropolskie teksty i konteksty. t. 7. Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Pod red. Jana Malickiego i Teresy Banaś-Korniak. Katowice 2013 s. 57-70