Struktura organizacyjnaprof. dr hab. Ryszard Koziołek
Pokój: 411; tel. (32) 2009409
Adres e-mail: rykoz@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Co to jest „Z”?. Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej. Parnickiego „I u możnych dziwny”, 1991
Doktorat
Mimesis w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego, 1997
Habilitacja
Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, 2010


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego, Katowice 1999.
 • Wstęp i opracowanie tekstu „Tylko Beatrycze” Teodora Parnickiego, „Biblioteka Narodowa”. Seria I, nr 304, Wrocław 2001.
 • Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy , Katowice 2009 (II wyd, 2010).
 • Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Katowice 2011.
Wybrane artykuły
 • Co to jest „Z”?. Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej. Parnickiego „I u możnych dziwny”. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1.
 • O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Próba lektury feministycznej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4.
 • Śmiech ze „Słówek”, w: „Tam nasz początek”. Studia o literaturze polskiej pierwszej dekady XX wieku, pod red. Jana Jakóbczyka, Katowice 2007.
 • Szeregowy pracownik nauki o literaturze, sobie samym, języku i wielkim cmentarzu literatury, „Teksty Drugie” nr 1, 2007
 • Co gra „Katarynka” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1.
 • Antygona w wielkim mieście, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej. Red. I. Wiśniewska, B. K. Obsulewicz, Warszawa 2010.
 • Kompleks Darwina, „Teksty Drugie” 2011, nr 3.
 • My dziewiętnastowieczni albo krytyka spóĽnionych, „Teksty Drugie” 2011, nr 5
 • Problematyka inicjacyjna a dyskurs kolonialny, w: Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Red.: Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki, Kraków 2012.
 • Teoria literatury jako akt wiary. W: Teoria nad-interpretacją? Red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok. Wydawnictwo FA-art. Katowice 2012.
 • Niewspółmierność historii literatury z historiami innych, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz. Katowice 2013.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego
 • członek redakcji pisma naukowego „Świat i Słowo”
 • członek redakcji pisma naukowego „Śląskie Studia Polonistyczne”
 • juror Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2014
 • gość trzech kolejnych edycji Conrad Festival (2011, 2012, 2013)
Udział w grantach i projektach badawczych
 • Nr grantu: 31H 12 000681
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek
  Przygotowanie i wydanie w języku angielskim rozprawy: Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza
  Nazwa ośrodka: Uniwersytet Śląski

 • Nr grantu: N N103 087637
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Uniłowski
  Temat: Stanisław Brzozowski – (Ko)repetycje. Z genealogii nowoczesnej literatury i kultury w Polsce

 • Nr grantu: 2012/06/A/HS2/00252
  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
  Temat: Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania

 • Profesor wizytujący w Uniwersytecie Warszawskim: „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego ( 1.10.2012 – 31.12.2012)
Wybrane artykuły popularyzatorskie:
 • W programie spektaklu Trylogia według Henryka Sienkiewicza, reż. Jan Klata, Teatr Stary, Kraków 2008.
 • Najważniejsze teksty Malewskiej, „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 25.
 • Szary geniusz, „Polityka” 22 maja, 2012.
 • Maszyna do pisania, „Polityka” 24 lipca, 2012.
 • Dziewczyny mądre, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 13.
 • Kto jeszcze umrze przez Robespierre’a? „Książki. Magazyn do Czytania" 2013, nr 9
 • Latający kret, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 23
 • Etyka kolejki, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 31
 • Poeta strachu, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 34
 • Trzeba kupić tę miłość, „Gazeta Wyborcza” – Magazyn Świąteczny 08.11.2013.
 • Kod QV, „Gazeta Wyborcza” – Magazyn Świąteczny, 22.12.2013.
Sprawowane funkcje:
 • prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ od 2013 –
 • dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda JM Rektora UŚ za edycję „Tylko Beatrycze” Teodora Parnickiego w serii „Biblioteka Narodowa”.
 • 2010 – Nagroda Literacka Gdynia w kategorii „esej” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”.