Struktura organizacyjnadr Magdalena Kokoszka
pok. 416; tel. (32) 2009416
Adres e-mail: magdalena.kokoszka@op.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
„Baśń zwierciadlana”. O Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana, 2001
Doktorat
Powtarzanie i niepowtarzalność w antologii osobistej Tymoteusza Karpowicza. Przypadek Słojów zadrzewnych, 2007


Najważniejsze publikacje:

Książki

 • [Współautor książki: Gabriel Gała], Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2004, ss. 113.
 • Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2011, ss. 306.
Artykuły
 • Zwierciadlany poemat Leśmiana. O „Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych”. W: Literatura polska. Studia i szkice. T. 1. Red. I. Opacki, M. Pytasz. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2004, s. 35–57.
 • Sztuka niemożliwego. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... Szkice. T. 1. Red. J. Olejniczak, M. Bogdanowska. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2007, s. 67–93.
 • Poetyckie universum w koncepcjach teoretycznych Leśmiana. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... Szkice. T. 2. Red. J. Olejniczak, A. Dyrszka. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2010, s. 23–35.
 • Poeta i węch. O Julianie Przybosiu. W: Medium mundi. T. 7: Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów: Miejski Dom Kultury „Batory”, 2011, s. 74–81.
 • Czytanie Leśmiana. O badaczu „poezji niemożliwej”. W: Czytanie Dwudziestolecia III. T. 1. Red. E. Hurnikowa, E. Wróbel. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012, s. 9–18.
 • Przyboś i morfozy. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury. T. 3. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka, R. Knapek. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2012, s. 45–62.
 • Poeta-żuk zielony, czyli o Leśmianowskim mikroświecie. W: Zaczytani. Tom jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak. Red. M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 155–165.
 • [Współautor artykułu: Aleksander Nawarecki], Świat owadzi w „Szkicowniku poetyckim” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Hurnik. Red. B. Małczyński, J. Warońska, R. Włodarczyk. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2013, s. 13–23.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Udział w grancie: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć. Nr projektu: 0104/NPRH2/H11/81/2013
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN – odział w Katowicach (od 2011)
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (od 2013)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda „Archiwum Emigracji” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2007)
 • Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2010)