Struktura organizacyjnaDr Tomasz Kaliściak
Pokój: 412;
Adres e-mail: tomasz.kalisciak@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Fotografia i pożądanie w tekście literackim, 2005.
Doktorat
Józef Czechowicz i poetyckie homospołeczne kontinuum, 2010.


Najważniejsze publikacje:

I. Książki

 • Katastrofy odmieńców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 349.
II. Artykuły (wybór)
 • Fotografia i spotkanie z Nieobecnym w poezji Janusza Szubera. W: Intymność wyrażona. Red. M. Kisiel, M. Tramer. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, s. 272-282.
 • Milcząca komnata króla Henryka. Wokół „Opowieści o papierowej koronie” Józefa Czechowicza. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4, s. 97-121.
 • „Śmierć mężczyzny”. Konstrukcja płci w poezji Rafała Wojaczka. W: Ciało/Granice/Kanon. Studia. Red. J. Olejniczak, M. Rygielska. Wydawnictwo Para. Katowice 2008, s. 91-106.
 • Święty kamp. Psychoanalityczne studium świętego Sebastiana. W: CAMPania. Zjawisko kampu w kulturze współczesnej. Red. P. Oczko. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 134-142.
 • Homotekstualność i tolerancja w „Jesieni z Audenem” Tadeusza Olszewskiego. W: Literatura, kultura, tolerancja. Red. G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 383-395.
 • Psychotyczny romans Paula Daniela Schrebera. Między psychoanalizą a teorią queer. W: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Red. L. Magnone, A. Mach. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 70-83.
 • Polskość jako źródło cierpień. O (homoseksualnej?) powieści Czesława Dobka „Na ratunek gołębicy”. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2011, s. 147-160.
 • Homoseksualne cierpienia. Kilka uwag o romantycznym paradygmacie polskiej „literatury homoseksualnej”. W: Zapisy cierpienia. Red. K. Stańczak-Wiślicz. Wydawnictwo Chronicon. Wrocław 2011, s. 145-151.
 • Cała potworność odmienności. W: Potwory – Hybrydy – Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury. Red. R. Koziołek [i in.]. Wydawnictwo FA art. Katowice 2012, s.175-185.
 • Przechodzenie przez płeć. O transpłciowych strategiach w literaturze polskiej. W: Literatura i perwersje. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013, s. 9-23.
III. Artykuły współautorskie
  Kaliściak Tomasz, Nęcka Agnieszka: Lesbijka w Safonie czy Safona w lesbijce? O jednej powieści Anny Kowalskiej. W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. A. Galant, I. Iwasiów. Wydawnictwo Universitas. Kraków: 2011, s. 113-123.
 • Kaliściak Tomasz, Warkocki Błażej: Czesław Miłość. O homospołecznym aspekcie środowiska literackiego Warszawy lat 20. i 30. XX wieku. W: Warszawa Miłosza. Red. M. Zaleski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 113-135.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Projekt zespołowy Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/A/HS2/00058 realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem Prof. dr. hab. Adama Dziadka (2013-2016).
Sprawowane funkcje:
 • Redaktor w czasopiśmie naukowym „InterAlia”
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2012)
 • Nagroda Zespołowa III st. JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną (2013)