Struktura organizacyjnadr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec
Pokój: 416; tel. (32) 2009416
Adres e-mail: dembinska.pawelec@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Ewolucja pozycji podmiotu lirycznego wobec rzeczywistości przedstawionej. (O wierszach Leszka Aleksandra Moczulskiego), 1988.
Doktorat
Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, 1998.
Habilitacja
„Poezja jest sztuką rytmu” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), 2010.


Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie

 • Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice 1999.
 • Villanella. Od Anonima do Barańczaka, Katowice 2006.
 • „Poezja jest sztuką rytmu” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), Katowice 2010.
 • Arabeska. Szkice o poezji, Katowice 2013.
Wybrane artykuły
 • Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”. W: Skamander. T. 9. Pod red. I. Opackiego i A. Nawareckiego. Katowice 1993.
 • W drzewach Adama Zagajewskiego. W: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. T. Sławek, A. Nawarecki, D. Pawelec. Katowice 1993.
 • Różne światy poezji emigracyjnej. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T 1. Pod red. M. Pytasza. Katowice 1993.
 • Między Bogiem a prawdą. O wierszu „Spójrzmy prawdzie w oczy” Stanisława Barańczaka. W: Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. A. Nawarecki, D. Pawelec. Katowice 1999.
 • Z chirurgiczną precyzją. O wierszu Stanisława Barańczaka „Powiedz że wkrótce”. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Red. A. Nawarecki. Katowice 2000.
 • Kręgi mocy – kręgi nicości. O dwu wierszach Leopolda Staffa. W: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej – Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali. Kraków 2005.
 • Między empirią a transcendencją. Koncepcje poznania w wierszu Stanisława Barańczaka pt. „Poręcz”. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. J. Dembińska-Pawelec, A. Dziadek. Katowice 2006.
 • Villanella. W: Žánr – ponorná řeka. Gatunek – rzeka podziemna. Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim. Žánrowe metamorfozy v středoevropskim kontextu. Sv. IV. T. IV. Ed. L. Pavera. Praha 2009.
 • Rytmiczne szepty dajmoniona. O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosza. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1 (7).
 • Człowiek wewnętrzny. W: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2011.
Tomy redagowane
 • Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. J. Dembińska-Pawelec i A. Dziadek. Katowice 2006.
 • „Obchodzę urodziny z daleka…” Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. J. Dembińska-Pawelec i D. Pawelec. Katowice 2007.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2000, 2013)
 • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2007, 2008)