Struktura organizacyjnadr Maria Janoszka
Pokój: 405; tel. (32) 2009405
Adres e-mail: m.janoszka@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Świat idei w Paradach Jana Potockiego, 2010
Najważniejsze publikacje:

  • „Rękopis” znaleziony w „Budowniczym ruin”. Kilka uwag o relacjach intertekstualnych między powieściami Jana Potockiego i Herberta Rosendorfera. W: Literatura polska w świecie. T. IV: Oblicza światowości. Red. R. Cudak. Katowice 2012;
  • Uwikłani w dyskurs. O postaciach parady „Kasander demokrata” Jana Potockiego. W: Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część 4. Red. M. Piechota, J. Ryba. Katowice 2012;
  • Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Ruda Śląska 2012;
  • Mumie i pomniki. O portretach kobiecych w „Grobie rodziny Reichstalów” i „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego. W: Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Ruda Śląska 2012;
  • Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2013;
  • Dwie koncepcje ironii – Richard Rorty i Friedrich Schlegel. W: Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2013.
Sprawowane funkcje
  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu (2010–2013)