Struktura organizacyjnaProf. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna
Pokój: 405; tel. (32) 2009405
Adres e-mail: jacek.lyszczyna@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Struktura poetycka „Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego, 1977
Doktorat
Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, 1988
Habilitacja
Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, 2001
Tytuł profesorski
Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich, 2002.


Najważniejsze publikacje:

 • Poeta szczęsnej ziemi, ks. Norbert Bonczyk. Katowice 1994.
 • Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego. Katowice 1994.
 • Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego. Katowice 2000.
 • Leksykon przypomnień. Literatura polskiego romantyzmu. Warszawa 2002.
 • Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich. Katowice 2002.
 • M. Gosławski: Wybór poezji. Oprac. J. Lyszczyna. Katowice 2005.
 • Słownik pisarzy śląskich. Tom 1-4. Pod red. J. Lyszczyny i D. Rotta. Katowice 2005, 2007.
 • W cieniu Mickiewicza. Pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk. Katowice 2006.
 • Encuentros. Vol. 1. Encuentros de lingüística, traducción y enseńanza de la lengua espańola. Vol. 2-3. Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. Red. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice 2008-2010.
 • Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum. Katowice 2011.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • „Wizerunki wspólnoty. Literatura-Etyka-Społeczeństwo” - 1 H01C 052 30. Kierownik grantu prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – realizowany w latach 2006-2007.
 • „Grant promotorski” dla doktoranta (mgr Marty Margiel) - 2007 r. Projekt badawczy promotorski nr N N103 322934 pt. „Jacka Kaczmarskiego inspiracje malarskie” - umowa z MNiSW nr 3229/B/H03/2008/34.
 • "Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie, literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w.)" - 4504/PB/IFP/11. Kierownik grantu: dr hab. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski) – realizowany w latach 2011-2012
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Komisja Historycznoliteracka PAN - Oddział w Katowicach
 • Asociación Espańola de Semiótica (Hiszpania)
 • Society for Iberian-Slavonic Studies - CompaRes (Portugalia).
Sprawowane funkcje:
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2002-2005)
 • Komisja Historycznoliteracka PAN - Oddział w Katowicach – przewodniczący w latach 2003-2010
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2002, 2003 i 2012).
 • Złoty Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007)
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2009).
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla woj. śląskiego” - 2010