Struktura organizacyjnadr hab. Iwona Gralewicz-Wolny
Pokój: 416; tel. (32) 2009416
Adres e-mail: iwona.gralewicz-wolny@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Leśmianowska poezja ciała, 1997.
Doktorat
Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, 2001.

Publikacje książkowe:

 • Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome. Katowice 2002, ss. 181.
 • Ja czytam, ty czytasz... Dziesięć szkiców o poezji i prozie. Uniwersytet Śląski, Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2011, ss. 156.
 • Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 152 (wspólnie z Beatą Mytych-Forajter).
 • Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 214.
Wybrane artykuły:
 • Wielkie małe rzeczy Anny Kamieńskiej. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 3. Red. A. Nawarecki, B. Mytych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, s. 114–129.
 • Mirona Białoszewskiego wiersz o zachowaniu się przy stole. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, s. 313–321.
 • Poezja Władysława Broniewskiego – jak to działa. W: Broniewski. Warszawa–Katowice 2009. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2009, s. 231–241.
 • „Yes, you can!” Młodość wobec interpretacji. „Język Polski w Liceum”. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. 2010/2011, nr 2, s. 86–96.
 • Keine Grenzen? O swobodzie wypowiedzi w poezji Mirona Białoszewskiego. „Anthropos? Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego” 2010, nr 14–15.
 • Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury? ... (szkice). T. 2. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s. 187Ź–210.
 • Radość czytania – radość posiadania. Fetysz książki we współczesnej świadomości literackiej. W: 20 lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2: Życie literackie po roku 1989. Red. D. Nowacki, K. Uniłowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 62Ź–73.
 • „My jesteśmy mole książkowe...”. Lektura jako bibliofagia. W: Medium mundi. T. 7: Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”. Chorzów 2011, s. 206–213.
 • Śląsk pachnący bananami. Tożsamość śląska według Janoscha. W: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Red. K. Kossakowska-Jarosz, M. Iżykowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2011, s. 307–314.
 • „Świat w wolnych chwilach jest różowy”. O „Drugim zbiorze wierszy” Ewy Lipskiej. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011, s. 259–270.
 • O śmierci bez przesady. „Lala” Jacka Dehnela. W: Zamieranie III: prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2012, s. 39–50.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • współwykonawca projektu „35 najważniejsze książki poetyckie lat 1945–1989”
 • współwykonawca projektu „Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć”
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • członek Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach (2003 – …).
 • członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Oddział w Katowicach (2006 – …).
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2003)
 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2012)