Struktura organizacyjnadr hab. Beata Mytych-Forajter
Pokój: 416; tel. (32) 2009416
Adres e-mail: beatamytych@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Tropem psa przez poezję Grochowiaka, 1998
Doktorat
Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, 2002.


Najważniejsze publikacje:

Publikacje książkowe:

 • Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, ss. 255.
 • [przekład] F. Soulages: Estetyka fotografii. Strata i zysk (razem z W. Forajterem). Kraków: Wydawnictwo Universitas 2007, ss. 445.
 • Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, ss. 164.
 • Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (razem z I. Gralewicz-Wolny). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, ss. 152.
Wybrane artykuły:
 • Mikroskopia Romana Jakobsona. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. Red. A. Nawarecki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, s. 19–26.
 • Kilka słów o ptakach u Vincenza. W: Stanisław Vincenz humanista XX wieku. Red. M. Ołdakowska-Kuflowa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, s. 309–328.
 • Myślenie aforystyczne. Ginzburg po raz pierwszy. www. anthropos.us.edu.pl (2004, nr 2–3).
 • Przyziemne intuicje. Carlo Ginzburg „Znaki, oznaki, poszlaki”. W: Skala mikro w badaniach literackich. Red. A. Nawarecki i M. Bogdanowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 25–37.
 • Historia anegdotyczna z listów wyczytana, czyli próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Mickiewicz uciekł ze szwajcarskiego raju. W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Red. A. Nawarecki i B. Mytych-Forajter. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 65–76.
 • „Myślistwo duchowne”, czyli o metodach polowania na Chrystusa. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007, s. 186–95.
 • Retoryka a literaturoznawstwo. W: Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 192–206.
 • Na początku świata był dotyk. Historia o tym, jak dyskurs macierzyństwa radzi sobie z percepcją. W: W przestrzeni dotyku. Red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski. Chorzów: Miejski Dom Kultury „Batory” 2009, s. 194–201.
 • Czucie jako autorska sygnatura Wincentego Pola. „Obrazy z życia i natury”. W: Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem. Red. T. Piersiak, A. Timofiejew. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 75–83.
 • Ballada o smutnym kataryniarzu (razem z Wacławem Forajterem). W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. Red.: A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków: Wydawnictwo Universitas 2011, s. 23–40.
 • Mineralność motyli. „Dukla” Andrzeja Stasiuka widziana z „Pokoju w którym rzadko się bywa”. W: Zamieranie. Prozy. Red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2012, s. 157–167.
 • Otwarcie. Adoracja. Ariadna. W: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba. Katowice: Wydawnictwo Fa-art i Uniwersytet Śląski 2012, s. 111–120.
Udział w grantach i projektach badawczych:
 • Projekt „35 najważniejszych książek poetyckich lat 1945-1989” – wykonawca
 • Projekt „Historyczny słownik terminów literackich” – wykonawca, sekretarz
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Katowicki Oddział Komisji Historycznoliterackiej PAN
 • Oddział Śląski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 • Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura
Sprawowane funkcje
 • Opiekun Studenckiego Koła Krytyki Ekologicznej (od 2014)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda indywidualna III st. JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2005, 2011)