Struktura organizacyjnadr hab. Marta Tomczok
Pokój: 421; tel. (32) 2009421
Adres e-mail: martacuber@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Kobiety w powieściach Stefana Chwina, 2002
Doktorat
Proza Leo Lipskiego. Poetyka i egzystencja, 2007.Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie

 • Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987 – 2012. Katowice 2013, ss. 316.
 • Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego. Katowice 2011, ss. 244.
Książki redagowane
 • Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Red. P. Marecki, P. Kletkowski, Sz. Holcman, M. Cuber, A. Kałuża i in. Kraków 2007.
 • Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia. Red. Marta Cuber, Elżbieta Dutka. Katowice 2012.
 • Różewicz dodawanie. Red. Ewa Bartos, Marta Cuber. Katowice 2012.
 • Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI. Red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok. Katowice 2013.
 • Literatura popularna XX wieku: przeglądy – analizy – interpretacje. T. 1. Red. Ewa Bartos, Marta Tomczok. Katowice 2013.
Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach naukowych:
 • Mała stabilizacja [proza polska w 2005 roku – ocena i podsumowanie]. „Śląsk” 2006, nr 2 (124), s. 28-29.
 • Les-silent-story. O polskiej prozie lesbijskiej (nie tylko najmłodszej). „Ha!art” 2003 nr 1, s. 118-121.
 • Internet jako źródło cierpień literatury. O prozie internetowej (i jednym dramacie). W: liternet.pl. Red. P. Marecki. Kraków 2003, s. 80-98.
 • Hiob na wakacjach. O „Paryżu ze złota” Leo Lipskiego. W: Nasz XX wiek. Style. Tematy. Postawy pisarskie. Red. A. Opacka, M. Kisiel. Katowice 2006, s. 174-184.
 • Żywot wychodkowy. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego. W: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia. T. II. Red. M. Kisiel. Rzeszów 2007, s. 215-221.
 • Rispondoalledomanienell’ordine in cui essesono state formulate. Traduzione di Lorenzo Constantino. „StudiSlavistici” 2007, nr IV, s. 240-246.
 • 7.Rozkosz niepamięci. Imaginacyjne obraz Ukrainy w ostatnich opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego. W: Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz. Rzeszów 2009, s. 220-226.
 • Gramatyka wygnania. O „Dysharmonii coelestis” i „Ćwiczeniach z wygnania”. W: Nie byłem sam. Na siedemdziesięciolecie urodzin Feliksa Netza. Red. M. Kisiel, T. Sierny. Katowice 2009, s. 209-218.
 • Od stosowności do dosadności. Wokół przemian polskojęzycznej prozy o Zagładzie w latach 1989-2009. W: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy. Red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 188-208.
 • Łaźnia gdańska. Kobiety w „Krótkiej historii pewnego żartu” Stefana Chwina. „FA-art” 2002, nr 2-3 (48-49), s. 74-83.
 • O nałogu pisania. „FA-art” 2010, s. 51-55.
 • Uwagi do monografii twórczości Leo Lipskiego. W: Literatura polsko-żydowska. Red. E. Prokop-Janiec, M. Kijewski. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Kraków 2010, s. 65-69.
 • Pseudonimy Zagłady w prozie Ewy Kuryluk. W: Literatura i historia. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, s.115-121.
 • Hasła: „Kafka”; „Przegląd Polityczny”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Katowice 2010.
 • Ruch i melodia w „Dniu i nocy”. Wstęp do: Leo Lipski: Dzień i noc. Kraków 2010, s. 3-10.
 • Lot koszący? Perspektywy najnowszej homoeroetycznej literatury popularnej. W: Red. A. Germa, H. Kubicka, Związki i rowiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, Wrocław 2012, ss. 73-80.
 • Emigrantentum und Nomadismus in IzabelaFilipiaks „Niebieskamenażeria” („Blaue Menagerie”). W: PolnischeLiteratur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre. Red. Daniel Henseler, Renata Makarska. Bielefeld 2013, s. 81-94.
 • Zawroty wspomnień w prozie Anny Frajlich. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. Hanna Gosk. Kraków 2012, s. 259-273.
 • Ograbianie. Przemiany języka zależności w „Spadku” Erwina Kruka, „Dzienniku berlińskim” Kazimierza Brakonieckiego oraz „Akacji” Ewy Schilling. W: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. Hanna Gosk, Ewa Kraskowska. Kraków 2013, s. 313-327.
Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
 • Pracownia badań nad literaturą Zagłady Żydów w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie
 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego