Struktura organizacyjnaMgr Ewa Bartos
Pokój: 418; tel. (32) 2009418
Adres e-mail: ewa.bartos@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Z Erosem na karuzeli. Raz w roku w Skiroławkach Zbigniewa Nienackiego. Katowice 2009.Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu. Katowice 2013.
 • Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego. Katowice 2013.
Prace redakcyjne
 • Różewicz: dodawanie. Red. E. Bartos, M. Cuber. Katowice 2012.
 • Literatura popularna T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice 2013.
Artykuły (wybór)
 • Maski Erosa. Doświadczenie seksualności w powieści „Raz w roku w Skiroławkach” Zbigniewa Nienackiego. „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, s. 335-350.
 • Szaleństwo i erotyka. O „Raz w roku w Skiroławkach” Zbigniewa Nienackiego. [w:] Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Red. K. Makles, A. Nęcka. Katowice 2010, s. 54-69.
 • „I nas trzeba plakatować!” Próba analizy fenomenu (twórczości) Emila Zegadłowicza. . [w:] Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Katowice 2011, s. 23-34.
 • Baby Zegadłowicza. Kilka uwag na marginesie pewnej kolekcji. [w:] Czytanie Dwudziestolecia, III. T. 2. Red. E. Hurnik, E. Wróbel. Częstochowa 2012, s. 257-266.
 • Nie-znośna obecność w dźwięku. O teorii wiersza Ryszarda Milczewskiego-Bruno. [w:] Na boku. Pisarze teoretykami literatury? T. 3. Red. A. Szawerna-Dyrszka, J. Olejniczak. Katowice 2012, s. 127-138
 • Paradoksy. Wokół recepcji twórczości Zdzisława Stanisława Pietrasa. [w:] Okolica najbliższa. Nad Bierawką. Nad Rudą. Red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka Leszczyny 2012, s. 14-20.
 • Anatomia oka, czyli o Różewiczowskim postrzeganiu. [w:] Różewicz: dodawanie. Red. E. Bartos, M. Cuber. Katowice 2012, s. 13-25.
 • Podglądanie. O „Kamiennych tablicach” Wojciecha Żukrowskiego. [w:] Polska literatura popularna XX i XXI wieku. Red. E. Bartos, M. Cuber. Katowice 2013, s.429-441.
Recenzje (wybór)
 • „Arystokrata wyobraźni”. [rec. M. Cuber: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego. Katowice 2011]. „Znaczenia” 2012, nr 7, s. 145-147.
 • Dyskurs śląski. [rec. E. Dutka: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice 2011]. „Śląsk” 2012, nr 7, s. 75.
 • Etyka, estetyka, egzystencja. [rec. P. Majerski: Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych. Katowice 2011]. „Śląsk” 2012, nr 5, s. 76.
 • Pierwsza dekada. [rec. D. Nowacki: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011]. „Śląsk” 2012, nr 10, s. 74.
 • Poświatowska raz jeszcze. [rec. J. Piotrowiak: Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej. Katowice 2011]. „Świat i Słowo” 2012, t. 2 (19), s. 319-322
 • Różewicz i Herbert. [rec. J. Adamowska: Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości. Kraków 2012]. „Śląsk”2013, nr 1, s. 75.
 • Wywiady-rzeki. [rec. G. Maroszczuk: Świadectwa, rozmowy, kreacje. W kręgu wielkich tekstów interlokucyjnych. Katowice 2012]. „Śląsk” 2013, nr 12, s. 62.