Aktualnosci

PROFESOR JENS HERLTH na Wydziale FilologicznymPROFESOR JENS HERLTH

(Université de Fribourg – Universität Freiburg)

go¶ciem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu ¦l±skiego

w ramach programu Erasmus Swiss Mobility

(14-16 marca 2017)

W dn. 14-16 marca br. zajęcia na Wydziale Filologicznym U¦ poprowadzi nasz szwajcarski kolega, literaturoznawca, prof. Jens Herlth.

Prof. Herlth zajmuje się histori± polskiej i rosyjskiej literatury nowoczesnej. Jego artykuły go¶ciły na łamach najważniejszych periodyków branżowych (także polskich). Pisał m.in. o twórczo¶ci Stanisława Brzozowskiego, Czesława Miłosza, Fiodora Dostojewskiego, Josipa Brodskiego, katastrofizmie dwudziestolecia międzywojennego. Zasiada w Radzie Naukowej wydawanego przez U¦ czasopisma „¦l±skie Studia Polonistyczne”.

Podczas swojego pobytu prof. Herlth poprowadzi następuj±ce zajęcia:

— wtorek, 14 marca, godz. 15.00-16.30 w budynku WF przy pl. Sejmu ¦l±skiego 1, Sala Rady Wydziału, wykład + dyskusja: The Cult of Will and Power: Did Brzozowski Inspire Ukrainian Nationalism (zajęcia dedykowane doktorantom Wydziału Filologicznego oraz wszystkim zainteresowanym);

— ¶roda, 15 marca, godz. 11.30-13.00, s. 402 w budynku WF przy pl. Sejmu ¦l±skiego 1, ćwiczenia: Pojęcie barbarzyństwa/barbarzyńscy w twórczo¶ci Z. Krasińskiego (zajęcia dla studentów II roku polonistyki I stopnia);

— ¶roda, 15 marca, godz. 13.15-14.45, budynek WF w Katowicach (pl. Sejmu ¦l±skiego 1, sala Rady Wydziału): wykład + dyskusja – Między poetyk± a polityk±: teoria powie¶ci Stanisława Brzozowskiego (wykład otwarty dla studentów i pracowników WF);

— czwartek, 16 marca, godz. 11.30-13.00, budynek WF w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5, sala 1.50): warsztaty + dyskusja: Czy socjalizm może mieć duszę? „Dżan” Andrieja Płatonowa (zajęcia dedykowane studentom rusycystyki oraz ISM).