Aktualnosci

„Zwierzęta i Zagłada”. Zaproszenie do trzeciego numeru „Narracji o Zagładzie”

Dzięki sygnalizowanym tu przewartościowaniom, a zwłaszcza dzięki uwzględnieniu w badaniach nad Zagładą postantropocentrycznej perspektywy, udało się spojrzeć na to wydarzenie wydarzeń z nieoczekiwanej strony. Pies, który towarzyszył Emmanuelowi Lévinasowi w jego obozowej udręce, dąb z Buchenwaldu, młoda jabłoń rosnąca na torach wiodących do Treblinki – to tylko niektóre spośród figur (post)holokaustowego dyskursu, dzięki którym zmuszeni byliśmy gruntownie zrewidować nasz stosunek do tragedii uchodzącej dotąd za arcyludzką. Aleksandra Ubertowska, badaczka, która w swoich pracach poświęconych Zagładzie konsekwentnie podkreśla potrzebę uwzględnienia podmiotów pozaludzkich, zastanawia się nawet, czy pod wpływem tak pojętej inkluzji nieodwracalnej zmianie nie powinna ulec kluczowa dla historyków triada autorstwa Raula Hilberga (sprawcy – ofiary – świadkowie). Jakie miejsce przyszło zająć zwierzętom, naturze w obrębie owego trójkąta, to jest właśnie jedno z pytań, na które odpowiedź chcielibyśmy uzyskać od naszych Autorów i Autorek, przedstawicieli różnych humanistycznych dyscyplin: literaturoznawców, historyków, filozofów, filmoznawców, historyków sztuki.

Zapraszając Państwa do współtworzenia części tematycznej redagowanego przez nas numeru „Narracji o Zagładzie”, zachęcamy do przygotowania syntetycznych studiów, które stanowiłyby propozycje nowych ujęć interesujących nas zagadnień (w ich centrum lokowałaby się Zagłada w perspektywie posthumanistycznej), jak również szkiców interpretacyjnych, opisujących zasugerowane wątki w pojedynczych tekstach kultury, wreszcie liczymy na przekłady ważkich prac obcojęzycznych, zasługujących na przyswojenie polskiej humanistyce oraz na recenzje książek, które znajdowałyby się w orbicie bliskich nam zagadnień.

Na wstępne deklaracje tematów oraz krótkie abstrakty tekstów czekamy do końca grudnia 2016 roku, na gotowe artykuły – do 30 kwietnia 2017 roku. Prosimy kierować je na jeden z poniższych adresów:

 

Anita Jarzyna – anitajarzyna@gmail.com

Piotr Krupiński – krupier10@wp.pl

 

Na propozycje pozostałych artykułów i recenzji czekamy pod adresem: martacuber@interia.pldo końca stycznia 2017 roku.