Aktualnosci

Rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy Pracowników w ramach programu Erasmus+.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy Pracowników w ramach programu Erasmus+. 

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych we współpracujących z naszym Instytutem zagranicznych ośrodkach naukowych proszę o wypełnienie w języku angielskim Staff Mobility Agreement for Teaching (http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-sta) i złożenie swego zgłoszenia w wersji papierowej  do  dnia 2.11.2016,godz. 9.00  w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz o przesłanie wersji cyfrowej na adres: beata.nowacka@us.edu.pl. Na instytutowym etapie rekrutacji dokument oczywiście nie musi zawierać podpisów strony zapraszającej, ale – poza umieszczeniem danych osobowych – wypełnione rubryki dotyczące wybranego miejsca, liczby dni pobytowych (od 2 do 5, bez podróży) i uzasadnienie wyjazdu. Podobnie jak w roku ubiegłym dysponujemy liczbą czterech miejsc wyjazdowych dla Pracowników naszego Instytutu.

Osoby przystępujące do rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe proszone są o zapoznanie się z dokumentacją na temat szkoleń i złożenie wypełnionego załącznika  (http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-szkoleniowe-stt) w tej samej formie i tym samym czasie, co dokumenty dotyczące wyjazdów dydaktycznych.

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w rekrutacji uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami wyjazdów, które zostały  umieszczone na stronie: erasmus@us.edu.pl.  Jednocześnie pragnę zwrócić Państwa uwagę, że wyjazdy zaplanowane przez naszą jednostkę i zgłoszone w Biurze Erasmusa, a niezrealizowane przez beneficjentów Programu, skutkują utratą przez Uczelnię części środków w danym roku akademickim, co może spowodować zmniejszenie poziomu finansowania w kolejnych latach. Prosimy więc, by  osoby wydelegowane do pobytu zagranicznego niezwłocznie zgłaszały rezygnację z wyjazdu. Umożliwi to zaoferowanie możliwości odbycia zajęć kolejnym osobom znajdującym się na liście rezerwowej, która przesyłana jest przez INoLP w corocznym raporcie do Biura Erasmus+.  

W bieżącym roku możemy podjąć współpracę dydaktyczną z następującymi ośrodkami naukowymi:

1.            EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN,  http://www.slavistik.uni-tuebingen.de; NIEMCY;

2.            UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ de Elche, www.umh.es; HISZPANIA:

(wykłady dotyczące dziennikarstwa, języki wykładowe: hiszpański, angielski);

3.            UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, CZECHY;

4.            UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, „L’ORIENTALE”, WŁOCHY;

5.            UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY.

Z wyrazami szacunku

Beata Nowacka