Aktualności

  Spotkanie kwartalnika „FA-art”

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne kwartalnika ,,FA-art", które odbędzie się w środę, 22 marca w Sali Rady Wydziału. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy również do lektury pliku pedeef z artykułem prof. Beaty Mytych-Forajter, który został opublikowany na łamach kwartalnika "FA-art" w numerze 4/2016.

  czytaj dalej...


  DNI OTWARTE POLONISTÓW 05.04.2017 r.

  DNI OTWARTE POLONISTÓW 05.04.2017 r.

  czytaj dalej...


  PROFESOR JENS HERLTH na Wydziale Filologicznym

  W dn. 14-16 marca br. zajęcia na Wydziale Filologicznym UŚ poprowadzi nasz szwajcarski kolega, literaturoznawca, prof. Jens Herlth.

  czytaj dalej...


  Zaproszenie na wykład dr hab. Tomasza Kitlińskiego

  Zapraszamy na wykład inauguracyjny dr hab. Tomasza Kitlińskiego (UMCS) „AUTORefleksja: „ja” czy „my” i „Ty”? Wszyscy jesteśmy uchodźcami, kobietami, LGBT i osobami z niepełnosprawnością” w ramach cyklu „AUTORefleksje: Kim jest to „ja”, które mówi” Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego.

  czytaj dalej...


  „Zwierzęta i Zagłada”. Zaproszenie do trzeciego numeru „Narracji o Zagładzie”

  Związki między studiami nad Zagładą a szeroko pojętą domeną Human – Animal Studies oraz ekokrytyki tworzą dziś we współczesnej humanistyce wielowymiarowy, coraz lepiej rozpoznany splot. Ruch, jaki odbywa się pomiędzy tymi dwoma nurtami myśli wydaje się dwukierunkowy: z jednej więc strony eksponuje się pewną naturalność przejścia od uwrażliwienia na los ludzki do moralnego waloryzowania stosunku człowieka do całości otaczającego go środowiska, a w szczególności do zwierząt, z drugiej wskazuje się na ciągłość form biopolitycznej przemocy, której najbardziej radykalnym przejawem było nazistowskie ludobójstwo popełnione na narodzie żydowskim. W tym kontekście często przywołuje się wciąż kontrowersyjne porównanie losu zwierząt w hodowlach przemysłowych do sytuacji więźniów w hitlerowskich obozach zagłady, by przypomnieć najbardziej znane artykulacje tego porównania: pracę Charlesa Pattersona pod tytułem Wieczna Treblinka oraz Żywoty zwierząt, eseizowaną prozę Johna M. Coetzeego.

   

  czytaj dalej...


  << nowsze 1 2 3 starsze >>

Najnowsze publikacje